O propolisie – kicie pszczelim


Jaki jest skład i jakie są właściwości kitu pszczelego?

Kit pszczeli inaczej zwany propolisem stanowi naturalną warstwę ochronną dla pszczół.
Propolis na ramkach pszczelich.

Kit pszczeli zwany też propolisem jest mieszaniną żywic drzew i krzewów oraz wydzielin gruczołów pszczoły.

Skład propolisu nie jest stały i nawet zebrany w jednej pasiece nie bywa identyczny.
Propolis składa się z kilku niezmiennych grup, które skolei składają się z różnorodnych związków chemicznych:


Główne grupy składowe propolisu:

 • żywice
 • olejki eteryczne
 • woski
 • pyłki kwiatowe
 • garbniki
 • zanieczyszczenia mechaniczne

Udział poszczególnych grup w ogólnym składzie, waha się w zależności od aktualnej pogody i dostępności poszczególnych składników.
Każda z tych grup składa się kilkuset związków, z których do chwili obecnej poznano niewiele. Szacuje się, że w skład propolisu wchodzi około 1000 substancji czynnych.
Aktualnie nadal prowadzone są prace nad dokładnym stwierdzeniem, które drzewa i krzewy są „propolisodajne”.


Wytypowano kilka gatunków europejskich „propolisodajnych” drzew:

 • topola czarna
 • topola włoska
 • topola osika
 • brzoza brodawkowata
 • brzoza omszona
 • olcha czarna
 • kasztanowiec
 • buk
 • wiąz
 • sosna.

Badania nie potwierdziły jednak wydzielania żywic na kilku  wymienionych wyżej drzewach: buku, sośnie, wiązie, topoli białej.
Nie oznacza to, że inne gatunki tych drzew w innych rejonach kontynentu żywic nie wydzielają. Pszczoły zbierają również żywice do propolisu z drzew iglastych jednak mając do wyboru liściaste czy iglaste wybierają liściaste.
Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że pszczoły nie zbierają wszystkiego co jest klejące i w dużych ilościach. Dla pszczół najistotniejszy jest skład chemiczny danego związku – najprawdopodobniej o działaniu antyseptycznym.


Główne właściwości propolisu:

 • – antyseptyczne
 • – wiążące – spajające

Dodaj komentarz