Biblioteka Oldskulowego Pszczelarza

Obowiązkowa lektura 🙂

Przedwojenny spis literatury o tematyce pszczelarskiej został zaczerpnięty z bibliografii polskiego pszczelnictwa.
Link przy tytule pozycji przekierowuje na dany tekst w bibliotece cyfrowej.

 1. Adolph W., Materiały do znajomości fauny pszczół Wileńszczyzny, Wilno 1934. 
 2. Adolph W., „Zespoły wiosenne pszczół w Ponarach pod Wilnem”, Wilno 1937. 
 3. Ambrożewicz J., Najdokładniejszy sposób sycenia różnych gatunków miodów, Warszawa 1891.
 4. Ambrożewicz J., Pszczolarz litewski., t.I, Warszawa 1892.
 5. Ambrożewicz J., Pszczolarz litewski.”, t. II, Wilno 1893.
 6. Apis J., „Pszczelarstwo amerykańskie.”, Boston 1912 
 7. Atanazewicz E., „Konkurs hodowli pszczół”, Grodno 1937 
 8. Bańkowski Z., „Pszczelin”, Warszawa 1925 
 9. Bardziński, „Uwagi o pszczołach”, Łowicz 1805 
 10. Barszczewski B., Ul bezdenek ramowy dla okolic.”, Warszawa 1883 
 11. Bergmann S.K., „Budowa ula związkowego.”, Kraków 1929 
 12. Bernatowiczówna A., „Rady dla pszczelarzy samouków”, Wilno 1908 
 13. Białkowski M., „Jak zostać pszczelarzem”, Warszawa 1934 
 14. Biegański J., „Wina i miody owocowe”, Warszawa 1904 
 15. Blank-Weissberg S.,Barcie i kłody w Polsce, Warszawa 1937, s. 86.
 16. Blank-Weissberg S., „Budowa pszczoły. Życie pszczół (kurs korespondencyjny Rodziny Kolejowej)”, Warszawa 1935, 
 17. Blank-Weissberg S., „Choroby i pasożyty pszczół (kurs korespondencyjny Rodziny Kolejowej), Warszawa 1935.
 18. Blank-Weissberg S., „Notatki z wycieczki pszczelarskiej do niemiec”, Warszawa 1928
 19. Blank-Weissberg S., Cedro T., „Badania wstępne do statystyki typów uli w Polsce”, Warszawa 1936
 20. Blank-Weissberg S., „Barcie i kłody w Polsce”, reprint, Wilczyska
 21. Błoński L., „Gospodarka w ulu Czyńki”, Kraków 1925
 22. Bojarska S., „Hodujmy pszczoły”, Warszawa 1927 
 23. Braun A., „Miód jako środek odżywczy i leczniczy”, Warszawa 1912, s. 64.
 24. Braun A., „Przekładanie pszczół z uli prostych do ramowych”
 25. Braun A., „Z dziejów bartnictwa w Polsce”, Warszawa 1911
 26. Braun A., „Z zakresu gospodarstwa pasiecznego. Podkarmianie pszczół”, Warszawa 1901
 27. Brudzewski E., „O pszczelnictwie”, odczyt, Poznań 1879 
 28. Brzósko S., Gospodarka w ulach nadstawowych„, wydanie III, Warszawa 1923, s. 182.
 29. Brzósko S., Jak założyć i prowadzić pasiekę, Warszawa
 30. Brzósko S., „Jak gospodarować w pasiece i zużytkować miód” Kraków – Warszawa 1946,
 31. Brzósko S., „Pasieka w ogródku miłośnika”, Warszawa 1936,
 32. Brzósko S., „Pasieka w zagrodzie wiejskiej”, Warszawa 1947
 33. Brzósko S., Praktyczne pszczelnictwo…, Warszawa 
 34. Brzósko S., Zgnilec u pszczół.”, Warszawa 1910
 35. Brzósko S., Guderska J., „Choroby pszczół i ich zwalczanie”, Warszawa 1934
 36. Bukowski A., O miodzie i jego dostarczycielach, Warszawa 1918 
 37. Bułka J., „Elementarz pszczelarski”, Nowe Miasto 1936 
 38. Butlerow A., „Dodatek do dzieła „Pszczoła i jej życie.”, Suwałki 1877
 39. Butlerow A., „Jak hodować pszczoły.”, Warszawa 1886
 40. Butlerow A., „Pszczoła i jej życie i główne prawidła.”, Suwałki 1877
 41. Cegielski W., „Pszczoły – zbiór ważniejszych wskazań dla hodowców”, Gniezno 1936 
 42. Chełmiński A., „Podręcznik dla pszczelarzy”, Poznań 1884 
 43. Chojnacki J., „Prawo pszczelnicze obowiązujące w Polsce”, Kraków 1919 
 44. Chreptowicz J., „Opisanie gospodarstwa pszczołowego w Szorszach.”, Warszawa 1876 
 45. Ciborowski T., Jak hodować pszczoły by dawały dużo miodu, Łomża 1931
 46. Ciborowski T., Praca w pasiece, Wilno 1927
 47. Ciborowski T., Pszczoły, czyli nauka.”, Wilno 1927
 48. Ciborowski T., Ul warszawski i jego zaopatrzenie, Wilno 1927
 49. Ciborowski T., Ul warszawski drewniany i słomiany wraz z zaopatrzeniem, wydanie II, Łomża 1937
 50. Ciesielski T., „Bartnictwo”, zeszyt I, Lwów 1885, s. 78.
 51. Ciesielski T.,Bartnictwo, t. I. – „Przyroda pszczół”, Lwów 1888
 52. Ciesielski T., Bartnictwo, t. II. – „Gospodarka w pasiece”, Lwów 1901
 53. Ciesielski T., Miodosytnictwo.”, Lwów 1879
 54. Ciesielski T., „Miód pszczelny jako środek odżywczy i leczniczy”, Lwów 
 55. Ciesielski T., „Własności odżywiające i lecznicze miodu”, Lwów 1897
 56. Claus C., „Pszczoły. Dwanaście odczytów popularnych”, Warszawa 1874 
 57. Crescentyn P., „Księgi o gospodarstwie y opatrzeniu o rozmnażaniu rozlicznych pożytków każdemu stanowi potrzebne”, Kraków 1549 
 58. Crescentyn P., O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelkich pożytków ksiąg dwojenaście, wydanie II, 1571 
 59. Cuny P., „Nauka hodowania pszczół”, cz. I, Warszawa 1872
 60. Cuny P., „Nauka hodowania pszczół”, cz. II, Warszawa 1872
 61. Cuny P., „Nauka hodowania pszczół”, cz. III, Warszawa 1873
 62. Cuny P., „Uwagi nad nauką pszczelnictwa i nad budową ulów”, Warszawa 1871
 63. Czaplowic, „O chowie pszczół w ulach podwójnych.”, Lwów 1821 
 64. Czapski M., Nieco o przyrodzie pszczół przy sposobności.”, Poznań 1875 
 65. Czyńka O., Pszczelnictwo i racjonalność tegoż.”, Warszawa 1936 
 66. Czyszkowski S., „Miód?… co winien wiedzieć o miodzie konsument”, Warszawa 1931
 67. Czyszkowski S., „Miód jako pokarm, lekarstwo i kosmetyk”, 1931
 68. Dąbkowski P., „Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku”, Lwów 1923.
 69. Dąbkowski P., „Bartnictwo w dawnej Polsce”, Lwów 1923
 70. Demianowicz A., „Hodowla pszczół”, Warszawa 1935, (kurs korespondencyjny Rodziny Kolejowej).
 71. Demianowicz A., „Odpowiedź Panu K. Bajorkowi.”, Warszawa 1937
 72. Demianowicz A., „Pszczoły, ich życie i hodowla”, nakład I, Warszawa 1936
 73. Demianowicz A., „Pszczoły i ich znaczenie gospodarcze”, Warszawa 1954
 74. Demianowicz A., „Stan zdrowotny pasiek w województwie lubelskim”, Warszawa 1936
 75. Demianowicz A., Wawryn T., „Wpływ zakażenia pasożytem Nosema Apis Lauder.”, Lublin 1948.
 76. Demianowicz Z., „Rośliny miododajne”, Warszawa 1953
 77. Diernow M., „Główne czynności pasieczne”, Wilno 1914 
 78. Dis, „Jak robię ul amerykański i jak w nim gospodarzę”, Kraków 1920 
 79. Długołęcki S., „Górnośląski ul wszechstronny”, Katowice-Nowy Sącz 1934
 80. Dolinowski J.,Chów pszczół w ścisłym połączeniu metody rojnej., Warszawa 1854
 81. Dolinowski J., „Gospodarstwo pszczole. według metody ks. Dzierżona”
 82. Dolinowski J.,Pszczolnictwo praktyczne., Warszawa 1875, s.260 (wydanie II „Zasady.”)
 83. Dolinowski J., „Zasady pszczelnictwa.”, Warszawa 1859′
 84. Do zrzeszeń pszczelniczych”, Warszawa 1920 
 85. Dzieduszycki W., „O ulach podwójnych. Pszczoła Polska”, Lwów 1820 
 86. Dyakowski B., „O pszczołach i ich życiu”, Warszawa 1921 
 87. Dzierżon J., Dodatek do teorii i praktyki nowego pszczelarza.”, Leszno 1853
 88. Dzierżon J., Bruckisch, Nowe udoskonalone pszczolnictwo., Nowe Piekary 1851
 89. Dzierżon J.,Bruckisch, Nowe udoskonalone pszczolnictwo.”, Leszno 1859
 90. Fabre J.H., Z życia owadów, Lwów – Warszawa 1925 
 91. Falkowski J.L., „Jak w obecnych czasach hodować pszczoły.”, Płock 1927 
 92. Frisch K., „Życie pszczół”, z drugiego wydania przełożył dr W. Adolph, Warszawa 
 93. Gajewicz W., „Pszczelarstwo. Skrypt według wykładów.”, Matzingen 1942/43 
 94. Gawroński-Rawita F., „Prawo bartne XVI wieku”, Lwów 1895 
 95. Gehrke J., „Kószka Kanitza.” Chojnice 1928
 96. Gehrke J., „U.P. Ul pomorski.”, Chojnice 1929\
 97. Geisheimer F., „Najlepszy ul amerykański słomiany”, Lwów 1925
 98. Gierusz, „O pszczelnictwie”, Poznań 1902
 99. Girdwojń M., Anatomia pszczoły, Paryż 1875
 100. Girdwojń M., „I Budowa ulów. II Narzędzia pszczelnicze. III Ustrój ciała pszczoły”, Żabikowo (Poznań) 1872
 101. Girdwojń M., Rys ustroju główniejszych narzędzi ciała pszczelego, Poznań 1872
 102. Gloger Z., „Przesądy pszczelarskie, myśliwskie i rolnicze”, Warszawa 1876 
 103. Głowiński C., „Notatnik terminowy najważniejszych robót w pasiece”, Warszawa 1922 
 104. Godzień K., „Pszczelnictwo”, Lwów 1912 
 105. Grocholski K., Podręcznik dla pszczelarzy, Lwów 1877  
 106. Grus R. „Przypomnienie czynności gospodarczych na każdy miesiąc.”, Poznań 1891 
 107. Guderska J., ” Pasożyty pszczoły i roju”, Warszawa 1929 
 108. Hahn J., Poradnik pszczelarza, Żnin 1938 
 109. Hlebowicz Z., „Pszczoły i pszczelnictwo”, Stevens Point 1920 
 110. Huber F., „Krótka nauka o hodowaniu pszczół.”, Poznań 1844
 111. Ilków K., „Pszczółka z zdrowie„, b.m. 1931 
 112. Informacja o pasiekach albo pszczołach.”, Warszawa 1780 
 113. „Instrukcja rzeczoznawcy chorób pszczelich”, Warszawa 1943 
 114. Jagoszewski B., „J. Lubieniecki – życie, działalność i pozostałości po nim”, Lwów 1939 
 115. Jakubowski J., „W sprawie pszczelnictwa. Artykuły polemiczne”, Warszawa 1886
 116. Jakubski A., „Bibliografia fauny polskiej do 1880”, tom II, Kraków 1928, cykl prac monograficznych Komisji Fizjologicznej.
 117. Jakubski A., Bibliografia fauny polskiej do roku 1880, kserokopia p.5 – Bartnictwo
 118. Jasiński S., „Jakim powinien być miód”, Lublin 1933,
 119. Jasiński S., „Jakim winien być miód”, Warszawa 1935
 120. Jasiński S., „Łatwy sposób budowy taniego ula ze słomy”, Lublin 1929
 121. Jasiński S., „Miód i wosk”, Warszawa 1935
 122. Jasiński S., „Ul Dadana słomiany”, Warszawa 1935
 123. Jasiński S., „Kontrolowany dobór pszczół”, Warszawa
 124. Karolewski S., Praktyczne wiadomości o pszczołach, Kępno 1929 
 125. Kącki W., Nauka koło pasiek…”, Zamość 1614 
 126. Keler S., „Drzewa barciowe na Pomorzu”, Lwów 1928 
 127. Kipert J., „Żmudzkie prawo bartne”, Wisła 1893 
 128. Klass, ks., „Nauka hodowania pszczół w koszach”, Warszawa 1875 
 129. Kluczenko K., „Wskazówki dla właścicieli pasiek”, Lwów 1866 
 130. Kowalski Z.A., „Pszczelnictwo ogrodowe i domowe…”, Warszawa 1864 
 131. Kozerski H., „Hodowla matek na użytek własny”, Warszawa 1944 
 132. Kozikowski L., „Poradnik pszczelarza”, Brodnica 1934 
 133. Kozłowski W., Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylki, t. I, Warszawa 1846
 134. Kozłowski W., Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylki, t. II. Warszawa 1847
 135. Kranowski W., „Vademecum pszczelarza praktyka”, Sieniawa 1935
 136. Kranowski W., „Z pszczelarstwa słowiańskiego…”, Bursztyn 1937
 137. Krasicki K., „Gospodarstwo pszczelne w słomianych bezdenkach…”, Gniezno 1879
 138. Krasicki K., Pszczelnictwo, Lwów 1873.
 139. Kremer A., Sposób najkorzystniejszy hodowania pszczół...”, Poznań 1855 
 140. Królikowski J., „Najstarsza polska książka o pszczelnictwie”, Zamość 1920
 141. Królikowski J., Wosk pszczeli, jego zafałszowanie i przetwory, Warszawa 1926
 142. Krupa F.,Elementarz pszczelniczy, Przemyśl 1923
 143. Krupa F., „Krótki rys nauki pszczelnictwa”, Przemyśl 1899.
 144. Kruszka A., Przyczynek do rozpoznawania i zwalczania zarazy moru, Lwów 1939
 145. Kurs pszczelniczy”, wykłady opracowała J. Guderska i inni., Warszawa 1939 
 146. Kwapiszewski J., „Z dziejów bartnictwa na Mazowszu w XV wieku”, Warszawa 1929.
 147. Kwiatkowski A., „Pszczelnictwo polskie. Rzecz o pszczole i jej hodowli”, Poznań 1885
 148. Kwiatkowski A., Wskazówki dla początkujących pszczelarzy.”, Gniezno 1899
 149. Kwiatkowski A., „Wskazówki do racjonalnego chowu pszczół…”, wydanie II, Poznań 1900
 150. Langstroth W.L., Dadant K., „Pszczoła i ul”, Lwów 1925
 151. Langstroth W.L., Dadant K., „Pszczoła i ul”, t. II, Lwów 1926,
 152. Leciejewski J., „Choroby pszczół i sposoby leczenia ich”, Lwów 1918
 153. Leciejewski J.,Matematyczna podstawa pszczelnictwa, Lwów 1912
 154. Leciejewski J., „Pasiecznik wzorowy”, Kraków 1919
 155. Leciejewski J., Pszczelarz praktyczny, Lwów 1921
 156. Leciejewski J., „Sądy bartne w Polsce”, Lwów 1918
 157. Leciejewski J., „Ul wielkopolski”, Lwów 1918
 158. Leciejewski J., „Znamiona bartnicze”, Lwów 1919
 159. Lelewel J., Pszczoły i bartnictwo w Polszcze, Poznań 1856
 160. Leśniewski P.E., Nauka chowu pszczół„, wydanie II, Warszawa 1843
 161. Leśniewski P.E., Nowa przewiewna metoda chowu…, Warszawa 1838
 162. Leśniewski P.E., „Praktyczne pszczelarstwo”, 1841
 163. Lewicki K., Pszczelnictwo. Zbiór…„, Warszawa 1882
 164. Lewicki K., „Pszczelnictwo krajowe”, Warszawa 1907
 165. Lewicki K., „Ul bezdenek snozowy i miodosytnictwo”, Warszawa 1893
 166. Lewicki K., „Z praktyki pszczelarskiej: ule, przybory i narzędzia”, Warszawa 1906
 167. Lorenc J., „Hodowla pszczół”, Przemyśl 1913
 168. Lorenc J., „Najnowsza gospodarka w pasiece”, Tarnów 1921
 169. Lorenc J., „Praktyczny poradnik pszczelniczy…”, Kraków 1916
 170. Lorenc J., „Wzorowa pasieka”, Kraków 1916
 171. Lubieniecki J., Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników, t.I, Lwów 1859
 172. Lubieniecki J., Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników, t.II, Lwów 1859/60 (?)
 173. Lubieniecki J.,Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników, t.III, Lwów 1860
 174. Lubieniecki J., Pasieka w ulach Dzierżona, Lwów 1856
 175. Lubieniecki J., „Szkoła pasieczników w Przemyślanach…”, Lwów 1858
 176. Lubliner K., „Analiza pyłkowa jako metoda badania miodów”, Warszawa 1937
 177.  Ładowski R., „O hodowaniu pszczół…”, Warszawa 1871
 178. Łukomski J.K., „Przyjaciel pszczelarza…”, Poznań 1937
 179. Łukowski J., Krótki wyciąg z kursu pszczelego wykładanego przez Jana Dzierżona, Ostrów 1852
 180. Łyskowski I., Gospodarz, wydanie I, Brodnica 1850
 181. Maeterlinck M., Życie pszczół, Warszawa 1903
 182. Majeranowski L., „Pastwiska pszczele”, Warszawa 1935 
 183. Majewski B., „Miód i jego działanie…”, Warszawa 1931
 184. Majewski E., „Pszczoła… w pojęciach i praktykach ludu naszego”, Warszawa 1901
 185. Makson W., „Roje naturalne a roje sztuczne”, Kraków 1937 
 186. Manasterski G., „Podręcznik zreformowanego pasiecznictwa”, Kołomyja 1909 
 187. Manasterski G., „Sztuczne wygrzewanie pszczół i ule szufladkowe…”, 1909 
 188. Margoński A., Miód żywi i leczy, Warszawa 1927, s. 56.
 189. Margoński A., „Pożytek z pszczół dla rolnictwa”, Warszawa 1925
 190. Margoński A., „Pszczelarstwo nowoczesne”, cz. I, Umienie 1927
 191. Margoński A., „Pszczelarstwo nowoczesne”, cz. II, wydanie I, Toruń 1930
 192. Maurer J., „Jak gospodarzę w ulu amerykańskim”, Kraków 1921
 193. Maurer J., „Rodzina pszczół”, 1921
 194. Maurizio A., „Dzisiejszy stan walki z chorobami pszczół”, 1937 
 195. Mendrala S., „Pszczelarz i jego prace w pasiece”, Kraków 1961
 196. Mendrala S., „Pszczoły ich życie i produkty”, Kraków 1947
 197. Mendrala S., „Ule polskie”, Poznań 1939
 198. Męciński J., „Nowa poprawna budowa ulów Dzierżona…”, Przemyśl 1886 
 199. Męciński J., „Szkoła pszczelnictwa”, Przemyśl 1867
 200. Michaelis R., „Podręcznik dla pszczelarzy…”, Poznań 1894
 201. Michaelis R., „Pszczoły w zimie”, Poznań 1895 
 202. Mieczyński A., „Dobry pszczolarz…”, Warszawa 1860
 203. Mieczyński A., Pszczolnictwo polskie…, Warszawa 1858,
 204. Mieczyński A., „Zasady leśnictwa”, cz. VIII Bartnictwo
 205. Mikulasz J., „Królewienka”, Warszawa 1908 
 206. Misiewicz A.,Przyjaciel pszczół…”, Rzeszów 1863 
 207. Młynek L., „Pszczelnictwo jako jedna z głównych podstaw dobrobytu narodowego”, Kraków 1936 
 208. Molicki F., „Czwarty sposób gospodarowania w pniach silnych”, Warszawa 1914
 209. Molicki F., „Dalsze objaśnienia o pszczelnictwie”, Warszawa 1930
 210. Molicki F., „Jakich uli używać przy przemysłowej hodowli pszczół”, Warszawa 1931
 211. Molicki F., „Najnowsze bartnictwo…”, Warszawa 1895
 212. Molicki F., „Odpowiedź Naczelnemu Związkowi Pszczelniczemu…”, Warszawa 1929
 213. Molicki F., „Pasieka przy chacie…”, Warszawa 1929
 214. Molicki F., Pasieki, ich zakładanie i prowadzenie na większą skalę…, Warszawa 1911
 215. Molicki F., „Pszczelnictwo przemysłowe…”, Warszawa 1930
 216. Molicki F., „Pszczelnictwo przemysłowo-handlowe…”, Warszawa – Sosnowiec 1928
 217. Molicki F., „Ule przemysłowe dla włościan…”, Warszawa 1930
 218. Molicki F., „Wielki przewrót w pasiekach i całem pszczelnictwie”, Warszawa 1929
 219. Motylewicz B.M., „Ul Dadana drewniany”, Warszawa 1935
 220. Motylewicz B.M., „Wzory i budowa kopców”, Kraków 1944
 221. Nabielak R., „Kilka słów o sposobach powiększenia dochodów z pasiek”, Lwów 1874 
 222. Nagórski J., „O pszczelnictwie”, 1830 
 223. Nauka (krótka i łatwa) o pszczołach i ich hodowaniu”, Poznań 1844 
 224. Nauka krótka o hodowaniu pszczół w kószkach z podstawkami”, Poznań 185? 
 225. Naumowicz J.H., Dochody pana Lubienieckiego z Dzierżona...”, Lwów 1869 
 226. Nehring E., „Ogródek i pasieka przy szkole…”, Warszawa 1929 
 227. Niszczycki K., „Prawo bartne, bartnikom należące… Przasnysz, ustanowione 1559 roku” 
 228. Nowiński A., „Przewrót w pszczelnictwie (ule magazynowe)”, Warszawa 1911
 229. Nowiński A., „Wady naszych ulów”, Warszawa 1917
 230. Nowiński A., „Wina i miody owocowe”, Warszawa 1928
 231. Nowiński A., „Zwiększanie pożytku dla pszczół”, Warszawa 1910
 232. Olech D., „Czem jest ul Sześcian pozornie podwójny”, Pińczów 1936 
 233. Opalko J., „Nasze pszczelnictwo”, Łuków 1924 
 234. „O pszczelnictwie”, Suwałki 1878 
 235. Pawlikowski T., „Zgnilec u pszczół i walka z nim”, Kielce 1939
 236. Pechaczek J., „O pszczelej matce i jej hodowli”, Kraków 1919 
 237. Philopolski, „O chowie pszczół w ulach podwóynych…„, Lwów 1821
 238. Pisarew J., „Pszczoły”, Lwów 1881 
 239. Piwowarski J., „Rasy i odmiany pszczoły miodonośnej”, Miechów 1926 
 240. Polsko-Ruskie Towarzystwo Pszczelnicze „Ul Pokucki” w Kołomyji”, 1920 
 241. Prószyński K., „O polskim pszczelarzu Kazimierzu Lewackim”, Warszawa 1907 
 242. „Pszczeli elementarz”, Kraków 1943 
 243. „Pszczelnictwo bezdenkowe”, Kraków 1933 
 244. Pszczelnik doskonały…”, Lwów 1800, s. 104. Na okładce tytuł: „Gospodarz doskonały. Nr 1” 
 245. Putsche W.H., „Nauka hodowania pszczół…”, Kraków 1835 
 246. Radomski E., „Czterdzieści cztery lat wśród pszczół 1902-1946”, Klewań 1946 
 247. Radomski E., „Zapora”, Hodowla pszczół… Klewań 1938 
 248. Radwański E.J.B., „Pszczoły”, Kraków 1852 
 249. Rafacz J.,Regale bartne na Mazowszu, Lwów 1938 
 250. Ramoszyński J., „Zasady pszczelnictwa…” Warszawa 1871 
 251. Rawita – Gawroński T., „Prawo bartne XV wieku” w: „Studia i szkice historyczne”, seria II, Lwów 1900 
 252. Rogowski W., „Pszczoły i kwiaty”, Warszawa 1935 
 253. Rőhrenschef S., Dwanaście miesięcy w pasiece, Tarnów 1911 
 254. Rundstein J., „Cztery księgi bartne…”, Warszawa 1928 
 255. Rybczyńska J., „Czar pasieki”, Przemyśl – Warszawa 1927 
 256. „Rys krótki nauki pszczelnictwa”, Przemyśl 1899 
 257. Schlechtłówna Z., „Wyrób miodów pitnych w gospodarstwie domowym”, Poznań 1935 
 258. Settegast J.P.G.G., Nauka o pszczołach w sposobie pytań i odpowiedzi, Warszawa 1809 
 259. Sikorski J.,Przewodnik do hodowli pszczół, Wilno 1854 
 260. Skarytka W., „Nauka hodowania pszczół”, t. I, Warszawa 1873
 261. Skarytka W., „Nauka hodowania pszczół”, t. II, jw.
 262. Skarytka W., „Nauka hodowania pszczół”, t. III, jw
 263. Skarytka W., Praktyczny bartnik…, Kraków 1897
 264. Skorupski A., „Dodatek do opisania ulów bezdenków ramowych”, Warszawa 1891
 265. Skorupski A., „Opisanie bezdenka ramowego…”, Kijów 1885,
 266. Skrodzki S., „Porządek prawa bartnego…”, Archiwum Komitetu Historycznego Akademii Krakowskiej, t. III, 1886 
 267. Sokolik A.: „Gospodarka pszczelnicza w ulu…”, Warszawa 1903 
 268. Sokolik A., „Ul ramowy warszawski i gospodarka w niem…”, Warszawa 1903 
 269. Stabrowski L., „Ul „bezdenek” i sposób gospodarki w nim”, Kraków 1912 
 270. Stefanowska M., Co się dzieje w ulach, wydanie II, Warszawa 1906 
 271. Strożecki K., „Miód pszczeli”, Warszawa 1930 
 272. Strumiło J., „Pszczelnictwo ogrodowe. Wizerunki i roztrząsania naukowe”, Wilno 1837.
 273. Strumiło J., „Pszczelnictwo ogrodowe czyli domowe”, Wilno 1837
 274. Strzała-Łukowski J., „Pszczelarz postępowy. (O pszczole i jej hodowli)”, Września 1913
 275. Sulżyński T., Nowy pasiecznik czyli nauka pszczelnictwa…, Berdyczów 1842
 276. Szalkiewicz K., Podręcznik do poznawania i hodowli roślin miododajnych, Wilno 1925
 277. Szalkiewicz K., Podręcznik do racjonalnego pszczelnictwa…, Wilno 1922
 278. Szalkiewicz K., Ul Dadana (amerykański) i jego części, Wilno 1917 
 279. Szczudło J., „Najwcześniejsze wiadomości o znakach bartnych w Polsce”, Lwów 1934 
 280. Szmurłowa G., „Jak prawo wspomaga rolnika w walce o przyrodę Polski”, Warszawa 1936 
 281. Szmyt W.S., „Racjonalna konstrukcja uli”, Poznań 1937 
 282. Szukiewicz W., Kilka słów o pszczelnictwie, 1916 
 283. Sz. W., „Sycenie miodów na sposób staropolski”, Warszawa 1884 
 284. Tarkowski A., „Podręcznik, czyli instrukcya ogrodniczo-pszczelarska…”, Warszawa 1912 
 285. Tokarz W., „Wyrób win i miodów”, Lwów – Warszawa 1927 
 286. Tuliński M., „O pożytecznym chowie pszczół…”, Lwów 1826 
 287. Twardowski L., „Kilka uwag nad ulami i metodą pszczelną Dzierżona” 
 288. „Ul leżak związkowy (Roota) i gospodarka w nim”, Lwów 1927 
 289. Wachowski W., „Elementarz hodowli pszczół przez włościan…”, Koło 1892 
 290. Wasilewicz C., „Wróćmy do staropolskich miodów pitnych”, Warszawa 1925 
 291. Weber L., „Całoroczna gospodarka w pasiece”, Lwów 1923 
 292. Weber L., „Choroby i szkodniki pszczół”, Lwów 1923 
 293. Weber L., „Hodowla pszczół…”, Lwów 1920 
 294. Weber L., „Jak zbudować najtańszy i najprostszy ul…”, Lwów 1925 
 295. Weber L., „Pasieka…”, Lwów 1925 
 296. Weber L., „Pszczoły i ich produkty”, Wrocław 1959 
 297. Weber L., „Ule nadstawkowe (amerykańskie)”, Kraków 1919 
 298. Weber L., „Wyrób miodów pitnych”, Lwów 1920 
 299. Witowski H., Najnowsze pszczelnictwo…, Lwów 1853 
 300. Witwicki M.,Nauka chodzenia koło pszczół…, Warszawa 1839
 301. Witwicki M., „O karmieniu pszczół…”, Wilno
 302. Witwicki M., Pszczolnictwo krajowe…„, t. I, Warszawa 1829,
 303. Witwicki M.,Pszczolnictwo krajowe...”, t. II, Warszawa 1829
 304. Witwicki M., „Środki ratowania pszczół…”, Warszawa 1827
 305. Zieliński A.: „Popularny wykład o pszczelnictwie”, wydanie II, Gródek Jagielloński 1905 
 306. Zientarski J., „Ul i pszczoły…”, Warszawa 1884 
 307. Znamirowski J.,Pszczolarz polski czyli przewodnik…, t. I. Warszawa 1863
 308. Znamirowski J., Pszczolarz polski czyli przewodnik…, t. II. Warszawa 1863
 309. Żelechowski W., Książę pszczół, Katowice 1939 
 310. Żmudziński A., Wyciąg z nauki pszczelnictwa…Leszno 1854 
 311. Żmudziński A., Dodatek do teoryi i praktyki nowego pszczolarza…Leszno 1853